RELIGIONS DERIVED FROM THE HUMAN’S BELIEF

RELIGIONS DERIVED FROM THE HUMAN’S BELIEF

 •   26/10/2019 12:25:00 AM
 •   Đã xem: 228
 •   Phản hồi: 0
TÔN GIÁO BẮT NGUỒN TỪ TÍN NGƯỠNG DÂN GIAN

TÔN GIÁO BẮT NGUỒN TỪ TÍN NGƯỠNG DÂN GIAN

 •   25/10/2019 11:17:00 PM
 •   Đã xem: 232
 •   Phản hồi: 0
ĐẠO PHẬT LÀ ĐẠO DÒNG PHẢI KHÔNG?

ĐẠO PHẬT LÀ ĐẠO DÒNG PHẢI KHÔNG?

 •   25/10/2019 09:57:00 AM
 •   Đã xem: 276
 •   Phản hồi: 0
BỔN PHẬT CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ TẠI GIA

BỔN PHẬT CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ TẠI GIA

 •   25/10/2019 09:53:00 AM
 •   Đã xem: 340
 •   Phản hồi: 0
BỔN PHẬN NGƯỜI XUẤT GIA

BỔN PHẬN NGƯỜI XUẤT GIA

 •   25/10/2019 09:48:00 AM
 •   Đã xem: 231
 •   Phản hồi: 0
The Four Noble Truths and the Eightfold Path

The Four Noble Truths and the Eightfold Path

 •   15/10/2019 12:23:00 AM
 •   Đã xem: 164
 •   Phản hồi: 0
CON NGƯỜI CÓ TỪ ĐÂU?

CON NGƯỜI CÓ TỪ ĐÂU?

 •   26/09/2019 12:29:00 AM
 •   Đã xem: 229
 •   Phản hồi: 0
FROM THE HUMAN’S BELIEF RELIGIONS DERIVED

FROM THE HUMAN’S BELIEF RELIGIONS DERIVED

 •   26/09/2019 12:25:00 AM
 •   Đã xem: 176
 •   Phản hồi: 0
FROM THE HUMAN’S BELIEF
RELIGIONS DERIVED

I – What is religion?
        Religion worships the creator god who did create the world and human beings. Therefore, someone worships and prays him for favors.
II – The religions derive from the human’s belief:
Dear Ladies and Gentlemen!
        The western religious researchers said that the religion derived from the human’s belief. Why?
TÔN GIÁO BẮT NGUỒN TỪ TÍN NGƯỠNG DÂN GIAN

TÔN GIÁO BẮT NGUỒN TỪ TÍN NGƯỠNG DÂN GIAN

 •   26/09/2019 12:22:00 AM
 •   Đã xem: 173
 •   Phản hồi: 0
TÔN GIÁO BẮT NGUỒN TỪ

TÍN NGƯỠNG DÂN GIAN
 
I -  Thế nào là tôn giáo?
          Các nhà tôn giáo định nghĩa rằng: Tôn giáo là tín ngưỡng một đấng tạo hóa nói chung. Vị nầy đã tạo ra thế giới và con người. Cho nên, nhân dân tín ngưỡng và cầu nguyện.
II – Tôn giáo bắt nguồn từ tín ngưỡng nhân gian:        
Kính thưa quý vị!
Qua nghiên cứu của các nhà tôn giáo học tây phương, họ cho rằng Tôn giáo bắt nguồn từ tín ngưỡng nhân gian từ xưa. Tại sao?
Tu cái miệng là tu hơn nửa đời người

Tu cái miệng là tu hơn nửa đời người

 •   18/09/2019 04:21:00 PM
 •   Đã xem: 232
 •   Phản hồi: 0
DUYÊN NỢ TIỀN KIẾP

DUYÊN NỢ TIỀN KIẾP

 •   12/09/2019 04:45:30 PM
 •   Đã xem: 626
 •   Phản hồi: 0
DUYÊN NỢ TIỀN KIẾP           Bà Trương Thị Thương và ông Trần Văn Bổn là một gia đình thương gia giàu có. Hai người chỉ có một đứa con trai duy nhất, tên là Trần Văn Duy. Đức con trai rất ngoan và học giỏi. Khi đứa con tốt nghiệp đại học kinh tế, thì gia đình cho anh Duy làm giám đốc công ty của gia đình.
     40 Năm Hoằng Pháp của Thầy Tôi

     40 Năm Hoằng Pháp của Thầy Tôi

 •   26/08/2019 02:00:00 PM
 •   Đã xem: 421
 •   Phản hồi: 0
40 Năm Hoằng Pháp của Thầy Tôi Thích Hạnh GiớiSau thời công phu sáng, tôi lại về phòng, bật máy tính, vào mạng, mở hộp thư điện tử để đọc và hồi âm Email. Hằng ngày tôi vẫn theo thói quen này từ 2 đến 3 lần. Lúc trước đôi lúc cả mấy ngày tôi không xem mails nên nhiều lúc bị Thầy tôi quở trách.
Đức Chúng Như Hải                            	Thích Như Điển Bốn chữ nầy dịch ra tiếng Việt có nghĩa là: “Cái Đức của chúng Tăng giống như biển cả“. Vậy cái Đức đó là gì? Và làm thế nào để có được cái Đức ấy? Đức tuy

Đức Chúng Như Hải Thích Như Điển Bốn chữ nầy dịch ra tiếng Việt có nghĩa là: “Cái Đức của chúng Tăng giống như biển cả“. Vậy cái Đức đó là gì? Và làm thế nào để có được cái Đức ấy? Đức tuy

 •   16/08/2019 08:17:04 AM
 •   Đã xem: 294
 •   Phản hồi: 0
Đức Chúng Như Hải
                                                          Thích Như Điển                                                         
 
Bốn chữ nầy dịch ra tiếng Việt có nghĩa là: “Cái Đức của chúng Tăng giống như biển cả“. Vậy cái Đức đó là gì? Và làm thế nào để có được cái Đức ấy? Đức tuy không có hình tướng nhưng tại sao có thể so sánh rộng và lớn như biển được? Đa phần vật gì có hình tướng thì người ta mới có thể cân, đếm, so sánh, đo lường; còn cái Đức rõ ràng là ta không thấy được, chỉ có thể cảm nhận qua tư cách hay sự hành xử của một con người, mà ta có thể thẩm định được ở lãnh vực tinh thần nầy, nên gọi là Đức.
Nước Nga Bây Giờ

Nước Nga Bây Giờ

 •   25/07/2019 06:30:30 AM
 •   Đã xem: 506
 •   Phản hồi: 0
TỰ LỰC VÀ THA LỰC

TỰ LỰC VÀ THA LỰC

 •   07/07/2019 08:40:29 PM
 •   Đã xem: 482
 •   Phản hồi: 0
TỰ LỰC VÀ THA LỰC

Hỏi:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Thưa Thầy!
Có người nói rằng tu là phải tự lực, chứ không có nương về tha lực. Theo ý Thầy nghĩ sao?
Trả lời:
          Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Kính Thưa quý vị!
Họ nói như vậy cũng gần đúng, nhưng chưa hoàn toàn chính xác. Vì họ chưa am hiểu về tự lực và tha lực. Hôm nay, chúng ta có thể tìm hiểu về tự lực và tha lực.
+ Tự lực: là sự nổ lực của chính mình.
+ Tha lực: là sự hướng dẫn và trợ duyên của người khác.
KINH PHẬT ĐỘ SANH HAY ĐỘ TỬ

KINH PHẬT ĐỘ SANH HAY ĐỘ TỬ

 •   07/07/2019 08:34:35 PM
 •   Đã xem: 502
 •   Phản hồi: 0
KINH PHẬT ĐỘ SANH HAY ĐỘ TỬ
 
Hỏi:
          Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
          Kính bạch Thầy!
          Con xin hỏi. Có người nói rằng Đức Phật chỉ độ sanh chứ không độ tử. Vậy, họ nói như thế có đúng không?
Trả lời:
          Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
          Kính thưa quý vị Phật tử!
          Quan niệm của người đời độ sanh là độ cho người sống; độ tử là độ cho người mất. Cho nên, ai đó nói rằng đức Phật chỉ độ sanh, không có độ tử. Đó là quan niệm cá nhân. Chúng ta có thể tìm hiểu như sau:
RELIGIONS DERIVED FROM THE HUMAN’S BELIEF

RELIGIONS DERIVED FROM THE HUMAN’S BELIEF

 •   07/07/2019 08:32:12 PM
 •   Đã xem: 367
 •   Phản hồi: 0
RELIGIONS DERIVED
FROM THE HUMAN’S BELIEF
I – What is religion?
        Religion worships the creator god who did create the world and human beings. Therefore, someone worships and prays him for favors.
II – The religions derive from the human’s belief:
Dear Ladies and Gentlemen!
        The western religious researchers said that the religion derived from the human’s belief. Why?
         They mentioned that the belief object of religion did not have source of history and background, so who is the object of belief?
TÔN GIÁO BẮT NGUỒN TỪ TÍN NGƯỠNG DÂN GIAN

TÔN GIÁO BẮT NGUỒN TỪ TÍN NGƯỠNG DÂN GIAN

 •   07/07/2019 08:29:08 PM
 •   Đã xem: 379
 •   Phản hồi: 0
TÔN GIÁO BẮT NGUỒN TỪ
TÍN NGƯỠNG DÂN GIAN
I -  Thế nào là tôn giáo?
          Các nhà tôn giáo định nghĩa rằng: Tôn giáo là tín ngưỡng một đấng tạo hóa nói chung. Vị nầy đã tạo ra thế giới và con người. Cho nên, nhân dân tín ngưỡng và cầu nguyện.
II – Tôn giáo bắt nguồn từ tín ngưỡng nhân gian:     
Kính thưa quý vị!
Qua nghiên cứu của các nhà tôn giáo học tây phương, họ cho rằng Tôn giáo bắt nguồn từ tín ngưỡng nhân gian từ xưa. Tại sao?
CÚNG SAO CÓ PHẢI LÀ ĐẠO PHẬT KHÔNG?

CÚNG SAO CÓ PHẢI LÀ ĐẠO PHẬT KHÔNG?

 •   07/07/2019 08:25:04 PM
 •   Đã xem: 402
 •   Phản hồi: 0
CÚNG SAO CÓ PHẢI LÀ ĐẠO PHẬT KHÔNG?
 
Hỏi:
          Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
          Kính bạch Thầy!
          Gần đây, báo chí đưa tin là có vài Chùa cúng sao và nhận tiền sớ. Họ nói rằng cúng sao không phải là nghi thức của nhà Phật? Như vậy, Phật tử có nên cúng sao hay không?
Trả lời:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Kính thưa quý Phật tử!
          Trước hết, chúng ta tìm hiểu về nghi thức cúng sao?

Các tin khác

GIỜI THIỆU

Tiểu sử Thầy Trụ Trì

Chư Tôn Đức có dạy: “Nhứt nhơn tác phước, thiên nhơn hưởng, Độc thọ khai hoa, vạn thọ hương.” Đại đức Trụ trì chùa Phật Linh thế danh là Đỗ Đình Bình, sanh năm 1972, tại thành phố Sài Gòn – Việt Nam, cha là Bác sĩ, mẹ là hướng dẫn viên hành hương. Thời niên thiếu đi học phổ thông đến lớp...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây