CHƯƠNG TRÌNH KHÓA TU NGẮN HẠN

Thứ sáu - 10/02/2023 09:45 Đã xem: 153
Ý NGHĨA XUẤT GIAXuất gia là để học Phật pháp mở mang kiến thức và trao dồi đạo đức cá nhân.Xuất gia tu tập để bớt suy nghĩ, bớt lo lắng, bớt căng thẳng, .v.v.Xuất gia là để tập sống tự do, độc lập, thảnh thơi, nhẹ nhàng, an lac và hạnh phúc .v.v.Xuất gia là tập sống đời sống phạm hạnh của Đức Phật, mục đích thoát khổ luân hồi sanh tử.Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
CHƯƠNG TRÌNH KHÓA TU NGẮN HẠN
TỪ NGÀY 01 – 30/07/2023
 
Ý NGHĨA XUẤT GIA
Xuất gia là để học Phật pháp mở mang kiến thức và trao dồi đạo đức cá nhân.
Xuất gia tu tập để bớt suy nghĩ, bớt lo lắng, bớt căng thẳng, .v.v.
Xuất gia là để tập sống tự do, độc lập, thảnh thơi, nhẹ nhàng, an lac và hạnh phúc .v.v.
Xuất gia là tập sống đời sống phạm hạnh của Đức Phật, mục đích thoát khổ luân hồi sanh tử.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
DUYÊN KHỞI
         Đức Phật ra đời là để hướng dẫn nhân sinh tu đạo giải thoát sanh tử luân hồi. Do đó, Ngài dạy 3 điều chính, đó chính là Tam Vô Lậu Học (Tu giới, tu định và tu huệ). Ngài không có dạy là người tu đạo muốn thọ giới thì phải thuộc Kinh Di Đà, Mông Sơn Thí Thực hay bài Quy Sơn Cảnh Sách, mà Ngài dạy người tu đạo đầu tiên là phải thọ giới, học giới và tu giới. Vì giới là nên tảng căn bản đạo đức của nhân sinh nhân loại. Vậy, tất cả những người muốn tu đạo thì phải thọ giới, đây chính là quy định của Đức Phật. Nếu tất cả nhân sinh đều thọ giới, học giới và tu giới của Đức Phật, thì thế giới sẽ hòa bình, nhân sinh an lạc.
Kính thưa quý vị Phật tử!
Đức Phật Thích Ca giác ngộ sự thật của kiếp nhân sinh nầy là giả tạm và ngắn ngũi, .v.v. nếu lỡ mất thân người, thì khó mà tu đạo, vì trong thế giới vô hình không có Tam Bảo. Cho nên, Ngài đã hướng dẫn nhân sinh con đường đến chân hạnh phúc. Đó chính là sự tu tập qua giới, định và huệ.
         Mọi người ai cũng bận rộn việc gia đình, công việc làm trong xã hội, nên chi gia duyên còn bận buộc suốt đời chưa thể xuất gia học đạo tu hành được. Chùa Viên Giác tổ chức khóa tu ngắn hạn 1 tháng để tạo điều kiện nhân duyên cho mọi người có cơ duyên học Phật pháp và tu tập chánh đạo. Trong thời gian này, quý vị sẽ được học theo giáo trình của người tập sự xuất gia.
         Chúng tôi rất mong quý vị tự tạo cơ hội cho chính mình để trãi nghiệm đời sống phạm hạnh và nhất là tìm về chính mình.
 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Hannover Ngày 01.01.2023
Trụ trì Tỳ Kheo Thích Hạnh Định
  
+ Khóa tu ngắn hạn 10 từ ngày 01.07/2023 đến ngày 10.07.2023
         Quý vị  có thể tham gia tu học bình thường, không cần phải xuất gia gieo duyên hay xuống tóc.
+ Khóa tu xuất gia ngắn hạn 1 tháng từ ngày 01.07.2023 đến 30.07. 2023
         Quý vị nào muốn xuất gia ngắn hạn 1 tháng, thì quý vị được thọ 10 giới và thọ y áo Sa Di trong vòng 1 tháng. Sau khi tu học 1 tháng, quý vị trã lại y áo cho chùa.
         Quý vị nào xuất gia ngắn hạn 1 tháng, thì quý vị sẽ được học theo giáo trình sơ cấp Phật học và quý vị sẽ nhận chứng chỉ, nếu thi đậu.
         Trường hợp, quý vị nào vì lý do cá nhân không xuất gia ngắn hạn được, nhưng muốn tham gia tu học 1 tháng, thì bổn tự vẫn tạo điều kiện cho tham gia tu học. Tất cả hành giả đều phải tham gia các công việc hằng ngày như lau dọn, nấu ăn, rữa chén, vệ sinh, .v.v.
 
CHƯƠNG TRÌNH KHAI MẠC
- Niệm Phật cầu gia bị
- Khai thị ý nghĩa khóa tu gieo duyên
- Giới thiệu chương trình thời khóa, chương trình thuyết pháp, nội quy, phân ban
- Phật tử phát nguyện xin xuất gia gieo duyên
- Xuống tóc
- Hồi hướng
 BAN TỔ CHỨC
 Chứng minh đạo Sư: HT Phương Trượng Tổ Đình Viên Giác
* Trưởng ban tổ chức: ĐĐ Thích Hạnh Định
* Quản Chúng:
* Tri Sự: ĐĐ Thích Hạnh Lý
* Nghi lễ: ĐĐ Thích Hạnh Nhẫn
* Hương Đăng: SC Thích Nữ Hạnh Bình, SC Thích Nữ Thông Chánh.
 
THỜI KHÓA TU GIEO DUYÊN
05 giờ 00   Thức chúng
05 giờ 45   Tọa thiền
06 giờ 00   Tụng Thần Chú Lăng Nghiêm
07 giờ 15   Tập thể dục
08 giờ 00   Ăn sáng
09 giờ 00   Huân tu
11 giờ 30   Thọ trai
12 giờ 30   Chỉ tịnh
14 giờ 30   Thuyết pháp
16 giờ 30   Công phu chiều
18 giờ 30   Ăn chiều
20 giờ 00   Tụng Kinh Đại Bát Nhã
21 giờ 00   Tọa thiền
22 giờ 00   Chỉ tịnh
 
CHƯƠNG TRÌNH THUYẾT PHÁP
 CHƯƠNG TRÌNH HỌC:
         Nhiều người nghĩ rằng đi tu theo đạo Phật là ăn mặc và sống khổ hạnh, cực khổ, . . . Đó là vì họ hiểu đạo Phật theo quan niệm cá nhân hay hiểu theo  kinh nghiệm cuộc sống hoặc định nghĩa cái nhìn hình thức bên ngoài nào đó, chứ họ không chịu hiểu đạo Phật theo đúng giáo Pháp của Ngài. Ở đời người ta đi tìm cuộc sống ấm no hạnh phúc, bằng cách phải nỗ lực học tập một cái nghề nào đó như Bác sĩ, Nha sĩ, kỷ sư, kiến trúc sư, .v.v. mục đích chung là để kiếm tiền để nuôi tấm thân nhỏ bé nầy. Lý do là vì thân nầy cần phải ăn uống mới duy trì được. Nhưng con người ăn uống ngủ nghỉ cũng chưa đủ, vì còn có lý trí, suy nghĩ, tình cảm, hay nói chung đó là đời sống tinh thần. Vậy, đi tu cũng không có gì lạ là học đạo, hay  nói cách khác là học giáo pháp của đức Phật. Mục đích là để thăng bằng cả hai đời sống vật chất lẫn tinh thần.
Phật pháp thì bao la, nếu không biết cách nghiên cứu, hoặc không thầy hướng dẫn thì biết đâu mà mò. Vì vậy quý Thầy soạn giáo trình căn bản cho người mới tập tu học dễ dàng nương tựa.
 
+ Giáo trình:
 • Nghi lễ:
 • Học pháp khí.
 • Pháp môn tu
 • Pháp tu Tịnh Độ.
 • Pháp tu Thiền Chỉ: Quán Sổ Tức.
 • Pháp tu Thiền Quán: Tứ Niệm Xứ.
 • Kinh
 • Học hai thời công phu, Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Kinh Di Duy Giáo, Kinh Bát Đại Nhân Giác
 • Luật
 • Oai nghi Sa Di, khái niệm giới luật
 • Giáo lý
 • Bài Tứ Diệu Đế
 • 37 Phẩm Trợ Đạo
 • Thập Nhị Nhân Duyên
 • Nhân quả luân hồi
 • Vũ Trụ Quan, Nhân Sinh Quan của Phật giáo
 • Lục Độ Ba La Mật (Nhân Tu Hành Chư Phật)
 • Cuốn Thế Nào Đạo Phật
 • Cuốn Phật Pháp Vấn Đáp
 • Pháp số
 • Lịch sử
 • Cuộc đời Đức Phật
 • Lịch sử 33 vị Tổ Thiền Tông
 • 10 vị Đại Đệ Tử.
 • 13 vị Tổ Tịnh Độ Tông.
 • Lịch sử Phật giáo Ấn Độ, Trung Hoa và Việt Nam.
 
NỘI QUY
- Hành giả phải theo thời khóa tu học, trừ khi bệnh.
- Hành giả không nên dùng điện thoại khi tu tập.
- Hành giả không nên tụ tập nói chuyện xã hội làm động chúng.
- Hành giả nên giữ thân, khẩu, ý thanh tịnh.
- Hành giả đi ra ngoài phải báo Thầy quản chúng.
- Hành giả gởi lại y áo sau khóa tu, không được lén mang y áo về nhà.
Kính chúc đại chúng tu tập an lạc!
 
CHÚ Ý:
Quý Phật tử khi tham dự khóa tu học nhớ lưu ý như sau:
- Nhớ mang theo túi ngủ, áo tràng và đồ dùng cá nhân.
- Nhớ mang theo giấy tờ tùy thân và số điện thoại người thân.
- Phải tự giữ tài sản cá nhân.
- Phải kiểm tra hành lý và dọn dẹp chổ ngủ trước khi về.
 
PHÂN BAN
1) Ban nghi lễ; 2) Ban hương đăng; 3) Thức chúng; 4) Ban vệ sinh; 5) Ban hành đường; 6) Ban trai soạn; 7 Ban rữa chén.
 
Nam Mô A Di Đà Phật!
 
LỄ BẾ MẠC
1 – Thỉnh Sư
2 – Niệm Phật cầu gia bị
3 – Giới thiệu thành phần tham dự
4 – Báo cáo hành giả tu gieo duyên
5 – Hành giả phát biểu cảm tưởng
6 – Nhận xét và đóng góp ý kiến
7 – Lời huấn từ của HT Phương Trượng
8 – Hành giả cảm tạ
9 – Hồi hướng
 
BÀI PHÁT NGUYỆN XUẤT GIA NGẮN HẠN
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Kính bạch chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni!
         Đệ tử chúng con hôm nay có duyên sự xin đảnh lễ tác bạch (1 lạy)
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Kính bạch chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni!
         Đệ tử chúng con các giới tử pháp danh là . . . Vì gia duyên bận buộc chưa thể xuất gia suốt đời được, nay chúng con xin phát nguyện xuất gia ngắn hạn và thọ giới Sa Di từ ngày 01.07.2023 đến 30.07.2023. Chúng con ngưỡng mong chư Tôn Đức từ bi chứng minh hứa khả và truyền trao giới pháp cho chúng con.
Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát ma ha tát!
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Kính bạch Chư Tôn Đức!
         Trên Chư Tôn Đức đã từ bi hứa khả cho rồi, các giới tử chúng con xin thành tâm đảnh lễ tam bái. (3 lạy)
 
 
 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

GIỜI THIỆU

Phật Linh – Ba thế hệ một ngôi chùa

Người dân Việt Nam chúng ta thường có câu: “Mái chùa che chở hồn dân tộc, Nếp sống muôn đời của tổ tông”. Thật vậy! Mái chùa là nói lên những nét đặc thù văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam ta. Do đó ai nhìn vào mái chùa cũng có thể hiểu được một phần nào về văn hóa truyền thống phong...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây