CHƯƠNG TRÌNH PHẬT SỰ ÂU CHÂU

Chủ nhật - 03/12/2023 20:24 Đã xem: 472
CHƯƠNG TRÌNH PHẬT SỰ ÂU CHÂU
JAHRESPROGRAMM 2024 IN EUROPA
 
●Tháng 1 năm 2024
- Ngày 10 và 24.01.2024: Lễ sám hối/ Reuezeremonie.
- Ngày 07 và 21.01.2024: lễ định kỳ, sinh hoạt GĐPT/ Friedens- und Verstorbene Andacht, Buddhistische jugendliche Aktivitäten.
- Ngày 18.01.2024 (08.12 ÂL- trước tây lịch năm 594): Lễ vía Đức Phật thành đạo/ Buddhas Erleuchtungstag.
- Ngày 13 & 14.1.2024 lễ Thọ Bát Quan Trai tại chùa Bảo Đức - Oberhausen (HT. Phương Trượng)
- Từ ngày 15.1.2024 đến ngày 19 tháng 1 năm 2024 HT Phương Trượng, T.T Hạnh Tấn, T.T Hạnh Giới và ĐĐ Hạnh Bổn dịch Giới Đàn Tăng sang tiếng Đức tại Tu Viện Viên Lạc, Varel.
- Ngày 20 + 21.1.2024: (Thứ Bảy & Chủ Nhật) Thọ Bát Quan Trai tại Tu Viện Viên Lạc (HT Phương Trượng, TT Hạnh Tấn và ĐĐ Hạnh Bổn)
- Ngày 28.01.2023 (Chủ nhật):Lễ Phật tại Chùa Viên Ý, Ý.(HT Phương Trượng)
 
● Tháng 2 năm 2024
- Ngày 03 – 04.02.2024: Thọ Bát Quan Trai tại chùa Viên Minh, Thụy Sĩ (HT Phương Trượng)
- Ngày 09 và 23.02.2024: Lễ sám hối/ Reuezeremonie.
- Ngày 04 và 18.02.2024: lễ định kỳ, sinh hoạt GĐPT/ Friedens- und Verstorbene Andacht, Buddhistische jugendliche Aktivitäten.
- Ngày 09.02.2024 (Thứ sáu): Lúc 20:00: Sám Hối, lúc 21:00 văn nghệ mừng Tết, đón Giao Thừa lúc 24:00 giờ/ Feierlicher Empfang zum Jahreswechsel und Verteilung der roten Glückstüten.
- Ngày 10 và 11.02.2024 (Thứ bảy Mồng Một, Chủ nhật mùng hai Tết): 5:45: Tọa thiền và trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm. Cả ngày phát lì xì, hái lộc, xin xăm, lễ Phật/ Verteilung der roten Glückstüten.
- Ngày 12.02.2024 (Thứ hai, mồng ba Tết): Từ 6 đến 17:00 giờ Tụng Bộ Kinh Pháp Hoa/Dharmma Blumen Rezitation.
- Ngày 16 – 23.02.2024: Tụng Kinh Dược Sư cầu an lúc 20:00 giờ (đốt 1.080 ngọn đèn trí tuệ)/ Rezitation des Medizin-Buddha-Sutra und Anzünden von 1.080 Weisheitskerzen (Abends um 20:00 Uhr).
- Ngày 16 – 23.02.2024: Tụng Kinh Dược Sư cầu an lúc 20:00 giờ (đốt 1.080 ngọn đèn trí tuệ)
- Ngày 16.2.2024 (Thứ sáu) Lễ Phật đầu năm tại chùa Liễu Quán(Copenhagen, Đan Mạch). HT Phương Trượng.
-  Ngày 17.2.2024 (Thứ bảy) Lễ Phật đầu năm tại chùa Quan Thế Âm(Odense, Đan Mạch) HT Phương Trượng.
- Ngày 18.2.2024 (Chủ Nhật) Lễ Phật đầu năm tại chùa Quang Minh(Ejsberg, Đan Mạch) HT Phương Trượng.
- Ngày 24.02.2024 (Thứ bảy): Chánh Lễ Rằm tháng giêng tại Tổ Đình Viên Giác Hannover. Quy Y Tam Bảo/ Zeremonie zum Ersten Vollmond des neuen  Jahres, Zufluchtnahme Zeremonie zu den Drei Juwelen.
- Ngày 25.02. 2024 (Chủ Nhật) Lễ Phật Đầu Năm tại tu viện Viên Đức (HT. Phương Trượng).
 
● Tháng 3 năm 2024
- Ngày 09 và 23.03.2024: Lễ sám hối/ Reuezeremonie.
- Ngày 03 và 17: lễ định kỳ, sinh hoạt GĐPT/ Friedens- und Verstorbene Andacht, Buddhistische jugendliche Aktivitäten.
- Lần 1 Ngày 16 - 17.03.2024: Khóa tu Bát Quan Trai/8 Sila-Praxis.
- Ngày 17.03.2024 (08.02 ÂL- trước tây lịch năm 605): Lễ vía Đức Phật xuất gia/ Buddhas Ordinationstag.
- Ngày 24.03.2024 (15.02 ÂL- trước tây lịch năm 544): Lễ vía Đức Phật nhập Niết Bàn/ Buddhas Nirvana-Tag.
- Ngày 28.03.2024 (19.02 ÂL): Lễ vía Bồ Tát Quan Âm/ Avalokites Bodhisattva Zeremonie.
- Ngày 01.03.2024 New Zealand (HTPT)
- Ngày 06.03.2024 Sydney, Úc Châu
- Ngày 13.03.2024 Los Angeles, CA, USA
- Ngày 19.03.2024 San Francisco, USA
- Ngày 26.03.2024 Houston, TX, USA
- Ngày 29.3.2024 đến 1.4.2024: Nhân lễ Phục Sinh có khóa tu học cho các em thanh thiếu niên và GĐPTVN Đức Quốc/ Seminar für Buddhistische Jugend.
 
● Tháng 4 năm 2024
- Ngày 08 và 22.04.2024: Lễ sám hối/ Reuezeremonie.
- Ngày 07 và 21.04.2024: lễ định kỳ, sinh hoạt GĐPT/ Friedens- und Verstorbene Andacht, Buddhistische jugendliche Aktivitäten.
- Lần 2 Ngày 20 - 21.04.2024: Khóa tu Bát Quan Trai/ 8 Sila-Praxis.
- Ngày 24.07.2024 (19.06 ÂL): Lễ vía Bồ Tát Quan Âm/ Avalokites Bodhisattva Zeremonie.
- Ngày 03.04.2024 Atlanta, USA
- Ngày 09.04.2024 Philadelphia, USA
- Ngày 16.04.2024 Mineapolis, USA
- Ngày 22.04.2024 Về lại Đức
- Ngày 29.04.2024 – 03.05.2024: DBO họp – DBO Treffen.
 
● Tháng 5 năm 2023
- Ngày 01.05.2024 (Thứ tư – Lễ Lao Động): Du ngoạn với Chi Hội Phật Tử Hannover và GĐPT Tâm Minh.
- Ngày 05.05.2024 Lễ Phật Đản tại chùa Bảo Đức (TT Hạnh Giới)
- Ngày 07 và 21.05.2024: Lễ sám hối/ Reuezeremonie.
- Ngày 05 và 19.05.2024: lễ định kỳ, sinh hoạt GĐPT/ Friedens- und Verstorbene Andacht, Buddhistische jugendliche Aktivitäten.
- Lần 3 Ngày 18 – 19.05.2024: Khóa tu Bát Quan Trai/ 8 Sila-Praxis.
- Ngày 12.05.2024 Lễ Phật Đản tại chùa Viên Đức (HT Phương Trượng),  chùa Linh Thứu (TT Hạnh Định).
- Ngày 11.05.2024 (04.04 ÂL): Giỗ HT Khai Sơn Chùa Phật Linh – thượng Pháp hạ Minh.
- 12.05.2024 (05.04 ÂL): Đại lễ Phật đản tại chùa Phật Linh.
- Ngày 19.05.2024 Lễ Phật Đản tại Chùa Bảo Thành (TT Hạnh Định) và chùa Viên Âm (HT Phương Trượng)

- Ngày 24.– 26.05.2024 (Thứ sáu – Chủ nhật): Lễ Phật Ðản và kiết giới An Cư Kiết Hạ/ Vesak, Sangha Sommer Klausur. (Ngày Phật đản chính thức: 15.04 ÂL năm 624 trước tây lịch/ Buddhas Geburtstag)  

● Tháng 6 năm 2024
- Ngày 05 và 19.06.2024: Lễ sám hối/ Reuezeremonie. - Ngày 02 và 16.06.2024: lễ định kỳ, sinh hoạt GĐPT/ Friedens- und Verstorbene Andacht, Buddhistische jugendliche Aktivitäten.
- Lần 4 Ngày 15 – 16.06.2024: Khóa tu Bát Quan Trai/ 8 Sila-Praxis.
- Ngày 02.06.2023 Lễ Phật Đản và khánh thành thư viện chùa Thiện Minh (Lyon, Pháp Quốc) HT Phương Trượng
- Ngày 09.06.2024 Lễ Phật Đản chùa Bảo Quang Hamburg (TT Hạnh Giới)
- Ngày 16.06.2024 Lễ Phật Đản chùa Viên Quang (TT Hạnh Giới)
- Ngày 28.06.2024: Họp Thường Niên Chi Bộ Đức Quốc/ Vietnamesiche Sangha Treffen.
 
● Tháng 7 năm 2024
- Ngày 05 và 19.07.2024: Lễ sám hối/ Reuezeremonie.
- Ngày 07 và 21.07.2024: lễ định kỳ, sinh hoạt GĐPT/ Friedens- und Verstorbene Andacht, Buddhistische jugendliche Aktivitäten.
- Ngày 29.06.2024 đến 10.07.2024: khóa tu bồi dưỡng của chư Tăng Ni VN tại Đức.
- Ngày 01 đến 10.07.2024: Khóa tu xuất gia 10 ngày của cư sĩ/ 10 Tage leben wie Ordinierte.
- Ngày 01 đến 30.07.2024: Khóa tu xuất gia ngắn hạn 1 tháng của cư sĩ
- Lần 5 Ngày 20 – 21.07.2024: Khóa tu Bát Quan Trai/ 8 Sila-Praxis.
- Ngày 15 đến 25.07.2024: Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 36 tại Nauy/ Europäischer Buddha-Dharma Seminar in Norwegen.
 
● Tháng 8 năm 2024
- Ngày 03 và 17.08.2024: Lễ sám hối/ Reuezeremonie.
- Ngày 04.08.2024: lễ định kỳ, sinh hoạt GĐPT/ Friedens- und Verstorbene Andacht, Buddhistische jugendliche Aktivitäten.
- Ngày 04.08.2024: Lễ Vu Lan tại chùa Bảo Đức (HT Phương Trượng)
- Ngày 11.08.2024 Lễ Vu Lan tại chùa Linh Thứu (HT Phương Trượng & TT Hạnh Định)
- Ngày 16–18.08.2024 (Thứ sáu đến Chủ nhật): Đại Lễ Vu Lan và Lễ Hội Quan Âm, Mãn hạ Tự Tứ. Lễ quy y Tam Bảo. Ullambana und Avalokitesvara  Fest, Ende der Klausurzeit, Zufluchtnahme Zeremonie zu den Drei Juwelen.
- Ngày 25.08.2024 (22.07 ÂL): Lễ Vu Lan tại chùa Phật Linh.
- Ngày 25.08.2024 Lễ Vu Lan tại chùa Bảo Thành (HT Phương Trượng &TT Hạnh Định)
- Ngày 31.8.2024 (Thứ bảy) Lễ Vu Lan chùa Liên Tâm tại Phần Lan (HT Phương Trượng)
 
● Tháng 9 năm 2024
- Ngày 02 và 16.09.2024: Lễ sám hối/ Reuezeremonie.
- Ngày 01 và 15.09.2024 lễ định kỳ, sinh hoạt GĐPT/ Friedens- und Verstorbene Andacht, Buddhistische jugendliche Aktivitäten.
- Lần 6 Ngày 14 – 15.09.2024: Khóa tu Bát Quan Trai/ 8 Sila-Praxis.
- Ngày 1.09.2024 (Chủ Nhật) Lễ Vu Lan chùa Bảo Đức - Oberhausen (HT Thích Tâm Huệ & TT Thích Hạnh Định)
- Ngày 01.09.2024 Lễ Vu Lan tại chùa Quan Âm, Đan Mạch (HT Phương Trượng)
- Ngày 07.09.2024 (Thứ bảy) Lễ Vu Lan chùa Viên Âm (TT Hạnh Định)
- Ngày 08.09.2024 Lễ Vu Lan tại chùa Viên Quang (TT Hạnh Định)
- Ngày 7&8.9.2024 (Thứ bảy và chủ nhật) khánh thành chùa Quảng Đức tại Toulouse, Pháp Quốc (HT Phương Trượng)
- Ngày 15.09.2024 Lễ Vu Lan tại Tu Viện Viên Đức (HT Phương Trượng&TT Hạnh Định)
- Ngày 28 và 29.09.2024 Bát Quan Trai tại chùa Linh Thứu (HT Phương Trượng)
 
● Tháng 10 năm 2023
- Ngày 02, 16 và 31.10.2024: Lễ sám hối/ Reuezeremonie.
- Ngày 06 và 20.10.2024: lễ định kỳ, sinh hoạt GĐPT/ Friedens- und Verstorbene Andacht, Buddhistische jugendliche Aktivitäten.
- Lần 7 Ngày 19 – 20.07.2024: Khóa tu Bát Quan Trai/ 8 Sila-Praxis.
- Ngày 21.10.2024 (19.09 ÂL): Vía Quan Âm Bồ Tát/ Avalokites Bodhisattva Zeremonie.
- Ngày 04 - 18.10.2024: Hành hương Phật tích Ấn Độ.
- Ngày 27.10.2024: Lễ Dược Sư – chùa Tâm Giác.
 
● Tháng 11 năm 2024
- Ngày 14 và 30.11.2024: Lễ sám hối/ Reuezeremonie.
- Ngày 03 và 17.07.2024: lễ định kỳ, sinh hoạt GĐPT/ Friedens- und Verstorbene Andacht, Buddhistische jugendliche Aktivitäten.
 
● Tháng 12 năm 2024
- Ngày 14 và 30.12.2024: Lễ sám hối/ Reuezeremonie.
- Ngày 01 và 15.12.2024: lễ định kỳ, sinh hoạt GĐPT/ Friedens- und Verstorbene Andacht, Buddhistische jugendliche Aktivitäten.
- Ngày 17.12.2024 (17.11 ÂL): Lễ vía Đức Phật A Di Đà/ Amitabha Buddha Zeremonie/ Patriarchen- und Verstorbene Andacht.
- Ngày 25.12.2024 (Thứ tư): Lễ Giỗ Tổ Chúc Thánh và Hiệp Kỵ chư Hương Linh.
- Ngày 25–30.12.2024: Khóa tu Tịnh Độ/  Reine Land Seminar.
  
MEDITATIONSINFORMATION
 
“Der Geist ist Frieden, die Welt wird Frieden sein.”
Meditation ist für alle auf Deutsch und Englisch.
+ Montag: 18:00 Uhr – 19:00 Uhr
+ Diensttag - Samstag: 18:30 Uhr – 19:30 Uhr
 
LỄ QUY Y TAM BẢO
ZUFLUCHTNAHME ZEREMONIE ZU DEN DREI JUWELEN
 Quý vị nào muốn mình chính thức là người Phật tử (hay theo đạo Phật chính thức), thì quý vị có thể ghi danh làm lễ quy y Tam Bảo. Khi làm lễ, quý vị sẽ nhận được 5 giới để tu tập, trao dồi đạo đức cá nhân.
Wenn Sie ein offizieller Buddhist (oder ein offizieller buddhistischer Anhänger) werden möchten, können Sie sich registrieren, um Zuflucht zur Drei-Juwelen-Zeremonie zu nehmen. In der Zeremonie erhalten Sie 5 Gebote zur Ausübung und Verbesserung Ihrer persönlichen Moral.
- Lần 1: Ngày 15.01 ÂL(Lunar Kalender) Vào đầu xuân,
- Lần 2: Ngày 15.04 ÂL(Lunar Kalender) Vào lễ Phật đản
- Lần 3: Ngày 15.07 ÂL(Lunar Kalender) Vào lễ Vu Lan
Kontakt Nr bei Büro: 0511- 879630; Mobil: 0176 – 6140 7805
 
+ CHÚ Ý:
Quý Phật tử khi tham dự khóa tu học nhớ lưu ý như sau:
- Nhớ mang theo túi ngủ, áo tràng và đồ dùng cá nhân.
- Nhớ mang theo giấy tờ tùy thân và số điện thoại người thân.
- Phải tự giữ tài sản cá nhân. - Phải dọn dẹp chỗ ngủ trước khi về.
 
+ ACHTUNG:
Liebe Gäste, bitte beachten Sie Folgendes:
- Denken Sie daran, Ihren Schlafsack, Buddhistische Robe und persönliche Gegenstände mitzubringen.
- Denken Sie an Ihren Ausweis und Telefonnummer von Verwandten mitzubringen für den Notfall.
- Achten Sie auf Ihre Wertgegenstände. - Der Schlafbereich muss vor der Heimkehr aufgeräumt werden.
 
 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

GIỜI THIỆU

Tế Độ Sư của trụ trì Chùa Phật Linh - ĐĐ Thích Hạnh Định

Tế Độ Sư của trụ trì Chùa Phật Linh - ĐĐ Thích Hạnh Định Hòa Thượng Thích Như Điển NGƯỜI KIẾN TẠO NGÔI CHÙA VIÊN GIÁC Ở ĐỨC Hòa Thượng: Thích Như Điển Phương Trượng Chùa Viên Giác, Hannover, Đức Quốc Họ và tên: Lê Cường Đạo danh: Thích Như Điển Ngày và nơi sanh:...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây